Image Sample

Българи в Молдова

(болг.)

Поисковые запросы по данной теме :

Българи в Молдова, Болгары в Молдове,
Бессарабски българи, Бессарабские болгары.

Според преброяването през 2004 година в Република Молдова е 76 769 души са определени като етнически българи, като съставляват 1.9 % от населението на страната. Според неофициални данни броят на българите е в пъти по голям.

Разположение

От 76 769 души българско население 11 107 души живее в непризнатата република Приднестровие (по-голямата част в село Паркани, което е най-голямото българско селище извън границата на Република България), а 65 662 души в останалата част на Молдова - от тях около 7 400 души в автономния район Гагаузия, където българите официално съставляват 4.8 % от населението. Българите са мнозинство в Тараклийски район, където съставляват 66 % от населението. Около 10 000 души е броят на българите в столицата Кишинев.

Населени места

Населени места в които българите са мнозинство са (2004): Тараклия, Александровка (Alexandrovca), Викторовка (Victorovca), Валя Пержей (Valea Pеrjei), Горна Албата (Albota de Sus), Долна Албата (Albota de Jos), Димитровка (Dimitrovca), Кайраклия, Колибабовка (Colibabovca), Константиновка (Constantinovca), Кортен, Лопацика (Lopa?ica), Максимени (Maximeni), Нови Кортен (Cortenul Nou), Нови Томаиул (Tomaiul Nou), Стояновка (Stoianovca), Сърътени (Sarateni), Тараклия, Твърдица, Троица (Troi?a), Троян, Хомутеановка (Homuteanovca). Гагаузия - Кирсово (Chirsova), Приднестровие - Паркани.

Култура

Българите в Молдова имат множество културни средища, от които най- значим е Тараклийският държавен университет открит на 1 октомври 2004 година, който до голяма степен допринася за оформянето на Тараклия като културен и образователен център на българите в страната. В националните телевизия и радио на Молдова има българска редакция, която подготвя и излъчва предавания, свързани с културата, бита и традициите на българите там. Българите създават и няколко местни кабелни телевизии с новинарски емисии на български език и транслация на редица български телевизионни канала от сателит. Най-успешните от тях са ТВ Твърдица в едноименното село и „STV41“ в град Тараклия. В Тараклия се издава вестник „Български глас“.

Поминък

Поминъкът на повече от половината от българите в Молдова е свързан със селското стопанство. В българските села основната дейност е ориентирана главно към отглеждане на тютюн и грозде. През последните години нараства българското присъствие в сферата на частната стопанска инициатива.
Статистика (2004 г.)

Кантимирски район
60 000
Етнически състав-молдовци-88.3 %,българи-3736, 6.2 %,украинци-1,6%,руснаци-1,2%,гагаузи-540 0.9 %,румънци-1,5%.
гр.Кантемир-молдовци,славяноезични българи-10%,руснаци,тюркоезични българи,украинци.
с.Стояновка-1372 жители българи-1055 76,9%,молдовци,руснаци
с.Голещи-молдовци и българи-5%
с.Каниа-молдовци и малко българи .
с.Тараклия-българи-65%,молдовци.
с.Плоп-молдовци-65%,славяноезични българи-20%,руснаци,тюркоезични българи.
с.Кииету-молдовци и малко българи .
с.Димитровка-молдовци-65%,българи-35% .
с.Викторова-българи-65%,молдова-35%
с.Баймаклия-молдовци,малко славяноезични и тюркоезични българи .
с.Тараклия-молдовци,тюркоезични българи-35%
с.Цолица-молдовци-50%,българи-40% .
с.Антонещи-молдовци-73% и българи-27% .
с.Вишновка-молдовци,тюркоезични и славяноезични българи,руснаци.
с.Чобалакчия-молдовци и бесарабски българи


Источник : http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0

Лучшая благодарность - тык по рекламе :)

Hosted by uCoz